Herbata dla pań – czas na zbieranie jabłek!

Gościmy kolejną herbatę dla pań i tym razem tematem przewodnim jest „Czas zbierania jabłek!” Naszym wersetem pomocniczym dla tego tematu jest Księga Przysłów 7:2, „Strzeż moich przykazań i żyj, a moją naukę jak źrenicę twego oka”. Lubimy spotykać się ze wszystkimi i słuchać świadectw, które pochodzą z zastosowania nauczania […]