Deklaracja misji

Nasza misja jako Kościoła

Widzieć, jak wszyscy ludzie na tym świecie poznają Boga i nawiązują z Nim osobistą relację. 

Aby pokazać wszystkim ludziom, że Słowo Boże jest wierne i prawdziwe oraz wstawiać się za ich zbawieniem. 

Widzieć jedność i działanie Ducha Świętego w życiu ludzi. 

Aby dotrzeć do świata z miłością i mocą Boga i dotknąć go Jego życiem.

Mieć prawdziwą chwałę i cześć, miłość braci, prawdziwy „głód” Boga i oddanie rodzinie.

Światowy Kościół Pomocy Wiary