Program nauczania pierwszego roku

Podstawowe Prawdy

Poziom licencjacki

Kiedy pragnienie bycia napełnionym Słowem, Duchem i Życiem Bożym pochłania cię, musisz kopać głęboko i wyruszyć w podróż, która zmienia życie. Witamy w Szkole Służby Pierwszego Roku Wiary. Ten potężny program nauczania ma na celu posunięcie cię naprzód w Królestwie Bożym poprzez budowanie silniejszej relacji z Bogiem i Jego Słowem. Zainspirowany Duchem Świętym zostaniesz wezwany do skupienia się na Bogu, jak nigdy dotąd w swoim życiu.

Szkoła pierwszego roku służby polega na kładzie solidny fundament wiary, wiedzy biblijnej i prawd o Królestwie. Omówisz całą Biblię, od przodu do tyłu, studiując każdy temat, od zbawienia, przez rozeznanie, po walkę duchową. Rozwiniesz praktyczną wiedzę na temat tego, co Bóg zaplanował od początku czasu, aby stać się mistrzem w wykonywaniu Słowa Bożego, zdolnym do dokładnego radzenia sobie ze wszystkim, co stanie ci na drodze, dzięki zdrowej doktrynie biblijnej.

Absolwenci pierwszego roku otrzymają dyplom z posługi chrześcijańskiej i mogą zostać zleceni do pracy jako doradcy, misjonarze, asystenci duszpasterstwa wewnątrzkościelnego lub tym podobne. Bez względu na cel, ten program wzmocni twoje chodzenie z Jezusem Chrystusem.

Przegląd programu nauczania

KURS NRTEMATKREDYTOWE GODZINYOPIS
FR102Zbawienie3 SCHPrzedstawienie uczniom Bożego planu zbawienia i tego, jak uczyć uczniów prowadzenia innych do Chrystusa.
FR104Chrzest wodny3 SCHNa tym kursie uczniowie odkryją, czym jest chrzest w wodzie i jak chrzest w wodzie pomoże im zrozumieć głoszone prawdy duchowe.
FR106Chrzest w Duchu Świętym3 SCHPodczas tego kursu każdy uczeń dowie się, które wersety uczą o Duchu Świętym. Szczególny nacisk zostanie położony na wzmocnienie Ducha Świętego i implikacje dla życia chrześcijańskim życiem.
FR108Przesylka3 SCHTen kurs nauczy studentów o wyprowadzaniu z twierdz. Pod koniec tego kursu uczniowie mogą zastosować naukę w swoim życiu i zostać uwolnieni.
FR110Studium biblijne3 SCHTen kurs pomoże uczniom zagłębić się w studia biblijne. Pod koniec zajęć Biblia ożyje, ponieważ wyposaży ich w pragnienie zrozumienia Słowa Bożego.
FR112Modlitwa i post3 SCHTen kurs pomoże uczniom rozwinąć życie w modlitwie i poście oraz przygotuje ich do pomocy innym w ich duchowym rozwoju.
FR114Prawość3 SCHTen kurs pomoże uczniom zrozumieć, czym jest sprawiedliwość, oraz wymagania dotyczące tego, jak Bóg cię traktuje, niezależnie od tego, czy jesteś sprawiedliwy, czy nie.
FR116Świętość3 SCHKurs ten miał na celu nauczenie studentów aspektu świętości i tego, w jaki sposób nadal można odróżnić się od słowa w dniu, w którym żyjemy.
FR118Bycie świadkiem3 SCHSzczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie dusz i praktyczne osiągnięcie tego celu.
FR120Porcja3 SCHTen kurs miał na celu pokazanie znaczenia służby w twoim lokalnym kościele. Nacisk zostanie położony na korzyści płynące ze służenia oraz na to, czego Biblia uczy chrześcijan o służeniu.
FR122Dziesięcina i dawanie3 SCHTa klasa pokaże, jak dziesięcina i dawanie z właściwym nastawieniem może otworzyć twojego Ducha na błogosławieństwo Boże.
FR124Cześć3 SCHTa klasa pokaże uczniom podstawy uwielbienia. Ta klasa pokaże korzyści płynące z regularnego osobistego wielbienia Boga.
FR126Królestwo3 SCHTen kurs jest studium podstawowych zasad i wartości królestwa, które ukształtują charakter ucznia i uwolnią maksymalny potencjał służby.
FR128Autorytet i poddanie3 SCHTen kurs został zaprojektowany, aby pomóc uczniom zrozumieć poddanie się władzy duchowej i dlaczego musimy się podporządkować.
FR130Podobieństwo do Chrystusa3 SCHTen kurs ma na celu obserwowanie życia Chrystusa i nauczenie uczniów, jak zastosować Jego przykład w naszym życiu.
FR132Zobowiązanie3 SCHTen kurs ma na celu pokazanie uczniom, w co i komu powinniśmy być zobowiązani.
FR134Modlitwa i post3 SCHTen kurs wyjaśni różne rodzaje modlitwy i sposób, w jaki modlitwa może działać w życiu wierzącego.
FR136Wnikliwość3 SCH Ta klasa pomoże uczniom ćwiczyć rozeznanie w każdej dziedzinie ich życia.
FR138Priorytety3 SCHTen kurs ma na celu pomóc uczniowi w ustaleniu właściwych priorytetów i tego, gdzie powinno być w twoim chrześcijańskim życiu.
FR140Uczniostwo3 SCHTen kurs pomoże uczniom stać się podobnymi do Chrystusa w sercu i stylu życia, a także będą mogli pomóc innym stać się podobnymi do Jezusa.
FR142Duch Święty: Boży głos i namaszczenie3 SCHNauczysz się chodzić pod natchnieniem Ducha Świętego. Ten kurs będzie podkreślał potrzebę posłuszeństwa Bogu.
FR144Wejście do Królestwa3 SCHKurs reprezentuje studium Królestwa Bożego i będzie zawierał cenne zasady Jego Królestwa.
FR146Cuda3 SCHTen kurs pokaże wiele cudów, które Jezus uczynił w swojej służbie.
FR148Wiara3 SCHTen kurs zastosuje biblijne prawdy funkcjonalne, na których opierają się zasady naszej wiary.
FR 150Wojna duchowa3 SCHTen kurs ma na celu pomóc uczniom ćwiczyć broń wojenną. Uczniowie będą wyposażeni i zachęceni do wygrania duchowej bitwy.
FR152Dary duchowe3 SCHTen kurs pomoże uczniom określić, jaki jest ich dar duchowy i jak pielęgnować swój dar od Boga.
FR154Jedność3 SCHTen kurs pomoże w głębszym zrozumieniu służby poprzez pracę w jedności.

Zapisz się

Zacznij już teraz, rejestrując się i rezerwując miejsce w nadchodzącym roku Szkoły Służby. Za niewielkie pieniądze możesz porozmawiać z dziekanem i administratorem szkoły, przygotować się do zajęć i zacząć podążać ścieżką, którą Bóg przeznaczył dla ciebie. Teraz jest czas na odważny ruch i zmianę swojego życia dla Boga.

Faith School of Ministry jest dumnie akredytowana przez Transświat.

School of Ministry
Kaucja: $50.00
Nie wybrano jeszcze pozycji płatności
Światowy Kościół Pomocy Wiary