Chodź przez wiarę

Biblia jest Słowem Bożym, kiedy studiujemy i zaczynamy lepiej rozumieć Słowo, możemy zobaczyć plan, który Bóg ma dla każdego z nas. Ważne jest, abyśmy codziennie odnajdywali się w pismach świętych i pozwalali, by stało się częścią nas. […]