Chodź przez wiarę

chodzić wiarą

Biblia jest Słowem Bożym, kiedy studiujemy i zaczynamy lepiej rozumieć Słowo, możemy zobaczyć plan, który Bóg ma na miejscu […]